Upgrading woonhuis met aanbouw, Stationslaan, Harderwijk